Indkaldelse til Generalforsamling 10. juni 2023

Kære grundejere i Slugten og Overbyvej

Vi har nu endelig fået tilladelserne fra Odsherred Kommune til at udskifte de gamle og udtjente drænrør.  Der er stadig lidt teknikaliteter omkring dræningen i Slugten, men vi forventer at gå i gang med udskiftningen på Overbyvej så snart entreprenøren har tid. 

Som de fleste af jeg nok har set på Facebook, holder vi årets generalforsamling samt årets grillfest 

lørdag d. 10 juni kl 15:00. 

Årets generalforsamling holdes på fællesarealet overfor Kolonien Glænø,

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Dræn

          a. Status

          b. Tidsplan

          c. Økonomi

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen til godkendelse

5. Forslag fra medlemmerne

6. Forslag fra bestyrelsen

          a. Fremlæggelse af budgetter samt fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Pkt. 4 Omdeles på mødet.
Pkt. 6 Budget og kontingent forslag omdeles på mødet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Efterfølgende vil vi holde grillarrangement som de sidste år, så sæt kryds i kalenderen, for eftermiddag og aften.

Yderligere information og tilmelding til grillfesten, kommer i vores gruppe på Facebook. 

Hvis du endnu ikke er medlem af Grundejerforenings gruppe på Facebook, kan du blive det via dette link: 

https://fb.me/g/p_Qx8r8JiFcNSBsDky/hBR3UBuR

Husk vores hjemmeside. Her finder I referater, kopi af breve, gældende lokalplan,
vedtægter mm. Her finder I også e-mailadresse og mobilnumre til
bestyrelsen, www.havnsoestrand.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GF Havnsø Strand