Kategoriarkiv: Information

Indkaldelse til Generalforsamling 10. juni 2023

Kære grundejere i Slugten og Overbyvej

Vi har nu endelig fået tilladelserne fra Odsherred Kommune til at udskifte de gamle og udtjente drænrør.  Der er stadig lidt teknikaliteter omkring dræningen i Slugten, men vi forventer at gå i gang med udskiftningen på Overbyvej så snart entreprenøren har tid. 

Som de fleste af jeg nok har set på Facebook, holder vi årets generalforsamling samt årets grillfest 

lørdag d. 10 juni kl 15:00. 

Årets generalforsamling holdes på fællesarealet overfor Kolonien Glænø,

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Dræn

          a. Status

          b. Tidsplan

          c. Økonomi

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen til godkendelse

5. Forslag fra medlemmerne

6. Forslag fra bestyrelsen

          a. Fremlæggelse af budgetter samt fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Pkt. 4 Omdeles på mødet.
Pkt. 6 Budget og kontingent forslag omdeles på mødet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Efterfølgende vil vi holde grillarrangement som de sidste år, så sæt kryds i kalenderen, for eftermiddag og aften.

Yderligere information og tilmelding til grillfesten, kommer i vores gruppe på Facebook. 

Hvis du endnu ikke er medlem af Grundejerforenings gruppe på Facebook, kan du blive det via dette link: 

https://fb.me/g/p_Qx8r8JiFcNSBsDky/hBR3UBuR

Husk vores hjemmeside. Her finder I referater, kopi af breve, gældende lokalplan,
vedtægter mm. Her finder I også e-mailadresse og mobilnumre til
bestyrelsen, www.havnsoestrand.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GF Havnsø Strand

Foreningen har fået en Facebook side

Kære medlemmer af foreningen,

Bestyrelsen har besluttet at vi prøver at oprette en lukket Facebook gruppe for at give lidt mere dialog og hygge muligheder i foreningen.

Bestyrelsen vil lægge lidt nyheder ud på den, men dog fortsat vedligeholder denne webside, med de væsentligste informationer som hidtil.

I kan finde gruppen via dette link https://www.facebook.com/groups/762327517896418/ , hvor i så bare anmoder om medlemskab.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Feb 24: Oversvømmelser

Kære alle,

Bestyrelsen er klar over de oversvømmelser der pt. er i foreningen og arbejder hårdt for dels at få kommunen til at løfte deres del af arbejdet – dels for at sikre at foreningens egne dræn er funktionelle.

Mvh
Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 11. juni 2017 kl. 13

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Havnsø Strand.

Årets generalforsamling holdes på fællesarealet overfor Kolonien Glænø,

Søndag d. 11. juni 2017 kl. 13:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for grundejerforeningen til godkendelse.
 4. Forslag fra medlemmerne.
   Eventuelle forslag skal være betyrelsen i hænde senest 14. maj.
 5. Forslag fra bestyrelsen,
  1. Forsøg på at genskabe hoveddrænledningen fra P-pladsen til Slugten.
  2. Græsslåning af fællesarealerne.
  3. Fremlæggelse af budgetter samt fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor.

Pkt. 3       Omdeles på mødet.

Pkt. 5a    Status og forslag vedlagt herunder.

Pkt. 5b    Forslag vedlagt herunder.

Pkt. 5c     Budget og kontingent forslag omdeles på mødet.

Husk vores hjemmeside. Her finder I referater, kopi af breve, gældende lokalplan, vedtægter mm. Her finder I også bestyrelsen samt e-mailadresser og mobilnumre, www.havnsoestrand.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS til jer der får denne dagsorden som brev, vil vi opfordre jer til at sende os jeres e-mail adresse, hvis I har en, så vi fremover kan spare frimærkerne.
Send mail til formand@havnsoestrand.dk

Forslag fra bestyrelsen:

5a Forsøg på at genskabe hoveddrænledningen fra fællesarealet overfor Glænø (P-pladsen) til Slugten

På sidste års generalforsamling besluttede vi at undersøge muligheden for at genetablere en drænledning til den vådeste del af foreningen, området bag P-pladsen. Vi har ikke fået kontakt med en rådgiver der matcher vores lille opgave, vi har derimod snakket med to af de praktiske kloak/dræn folk vi har brugt til andre opgaver, de nævner begge at vi burde undersøge om der kan skabes gennemløb i et af de eksisterende drænrør, enten ved at spule, men nok kun ved at rodskære det rør der er mindst medtaget.

Vi har her i foråret henvendt os til et kloak-/drænfirma der kan rodskære i drønrør. Vi håber at de vil få tid inden vores generalforsamling, så deres vurdering eller succes indgår i vores debat og beslutning på generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag vil derfor afhænge af hvordan kloak-/drænfirmaet vurderer vores eksisterende dræn.

 

5b Græsslåning på fællesarealerne

De sidste mange år har vi fået slået græs af ekstern havemand, græsslåningen består af følgende opgaver:

 • Slåning af det det flade fællesareal på ca. 2.000m2 (længst mod syd, bag vores sommerhuse) en gang om året – kræver større maskine.
 • Slåning af græs på og rundt om P-pladsen ca. 750m2, ca. 15 gange om året.
 • Kantklipning rundt om alle stenene på P-pladsen, 2 gange om året.
 • Slåning af sti gennem fællesarealet, fra brandbælte bag P-pladsen til æbleplantagen, ca. 15 gange om året.

I 2016 kostede det 1.200kr + moms for opgave 1, og 4.200kr + moms for de 3 øvrige opgaver tilsammen.

Bestyrelsen vil lægge op til at græsslåning af opgave 2, 3 og 4 udføres af en af beboerne i grundejerforeningen mod betaling.

Hvis der ikke finder nogen der vil påtage sig plæneklipningen, foreslår bestyrelsen at vi fortsætter som tidligere.

Indkaldelse til Generalforsamling 5. juni 2016 kl. 13

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Havnsø Strand.

Årets generalforsamling holdes på fællesarealet overfor Kolonien Glænø,

Søndag d. 5. juni 2016 kl. 13:00

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab for grundejerforeningen til godkendelse.

4.    Forslag fra medlemmerne, da der ikke er kommet nogle forslag fra medlemmerne, springes dette punkt over.

5.    Forslag fra bestyrelsen,

a.    Vedligeholdelse af vejene

b.    Fremlæggelse af budgetter samt fastsættelse af kontingent.

6.    Valg af bestyrelse.

7.    Valg af revisor.

8.    Eventuelt.

 

Pkt. 3       Omdeles på mødet.

Pkt. 5a     Forslag omdeles på mødet.

Pkt. 5b     Budget og kontingent forslag omdeles på mødet.

 

Husk vores hjemmeside. Her finder I referater, kopi af breve, gældende lokalplan, vedtægter mm. Her finder I også bestyrelsen samt et par e-mail adresser og mobilnumre,www.havnsoestrand.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Generalforsamling 7. juni 2015 – Dagsorden

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab for grundejerforeningen til godkendelse.

4.    Forslag fra medlemmerne,

a.    Der er fremkommet et ønske om at vi debattere og beslutter regler for bevoksning mod kørevejene. Flere steder skal fx renovations bilen ud i modsat rabat for at komme forbi.

5.    Forslag fra bestyrelsen,

a.    Fremlæggelse af budgetter samt fastsættelse af kontingent.

6.    Valg af bestyrelse.

7.    Valg af revisor.

8.    Eventuelt.

Pkt. 3       Omdeles på mødet.

Pkt. 5a    Budget og kontingent forslag omdeles på mødet.